עכו עיר יהודית

חיזוק הנוכחות היהודית בחלקה המערבי של העיר באופנים שונים

אנו בקהילת גרעין אומץ מחוייבים לחזון ואת הנושאים אנו מקדמים ומיישימים באמצעות:

  1. הכרה בנושא כאתגר לאומי המצריך הירתמות גורמים עירוניים וארציים למתן מענה מערכתי כולל ומשמעותי
    בשטח תוך שילוב וסנכרון כלל הגורמים לעבודה משותפת
  2. העלאת הנושא למודעות הציבורית מקומית וכלל ארצית
  3. הרחבת הקהילה היהודית בחלקה המערבי של העיר , לכידותה וגיבושה סביב הווי חברתי וקהילתי
  4. קליטת מגוון אוכלוסיות יהודיות שיקלטו באופן קבוצתי ומאורגן
  5. חיזוק הנוכחות היהודית בחלקה המערבי של העיר באופנים שונים

יחד נשמור על עכו עיר יהודית