חינוך

קידום הפן התורני, הלימודי והחינוכי בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי

אנו בקהילת גרעין אומץ מחוייבים לחזון:

  1. בחינת השתלבות במוסדות הקיימים לצד הקמת מוסדות שיתנו מענה למגוון הצרכים העולים מהשטח
  2. יצירת מסגרות לימוד תורניות וחוגי העשרה לאחר בית הספר למגוון הגילים
  3. הקמת וועדה לשיפור יוזמה וקידום, באופן שוטף ובתכנון עתידי
  4. הפעלת יוזמות חינוכיות ותורניות בבתי הספר


את הנושאים אנו מקדמים ומיישימים באמצעות:

  • חוגים בבתי ספר
  • רשת מרכז חוגים
  • קייטנות
  • גנים תורניים
  • רב גן
  • מרכזי צעירים