בשותפות מעשית התנדבותית


בשותפות מעשית התנדבותית

בשותפות מעשית התנדבותית

אנו בקהילת גרעין אומץ מחוייבים לחזון ומקדמים ואנו מיישמים את הנושאים באמצעות
הרתמות הציבור הרחב לבנייה ועשייה משותפת באמצעות ועדות ופרומים שונים: 

  • ועדת קהילה (חיזוק)
  • ועדת תורה מסורת וקירוב(הקמה)
  • ועדת קליטה (חידוש)
  • ועדת חינוך (הקמה)
  • ועדת נוער (הקמה)
  • ועדת מרכז העיר (חידוש)
  • פורום קהילה וגרעין (נפתח)
  • פורום צעירים (הקמה)
  • פורום צעירים מקומיים (הקמה)