בשותפות מעשית התנדבותית

בשותפות מעשית התנדבותית

אנו בקהילת גרעין אומץ מחוייבים לחזון ומקדמים ואנו מיישמים את הנושאים באמצעות
הרתמות הציבור הרחב לבנייה ועשייה משותפת באמצעות ועדות ופרומים שונים: 

  • ועדת קהילה (חיזוק)
  • ועדת תורה מסורת וקירוב(הקמה)
  • ועדת קליטה (חידוש)
  • ועדת חינוך (הקמה)
  • ועדת נוער (הקמה)
  • ועדת מרכז העיר (חידוש)
  • פורום קהילה וגרעין (נפתח)
  • פורום צעירים (הקמה)
  • פורום צעירים מקומיים (הקמה)