אומץ בחינוך

גרעין אומץ מפעיל בעיר עכו בשיתוף עם גופים נוספים פרויקטים שונים בתחום החינוך בבתי הספר הממלכתיים והתיכונים. בין היתר מפעילים חברי הארגון רשת מרכזי למידה לקידום חברתי ולימודי, מרכזי חוגים בבתי ספר, פרויקטים בחופשות הלימודים, סטודנטים חונכים ומלווים, פעילות בימי שישי, גרעין פעיל של בנות שירות לאומי ועוד פרויקטים רבים המשפיעים על אלפים מצעירי העירבין הפרויקטים השונים:
 
     
     
 
   
 
 
 
 
 
Bookmark and Share