התחברות לחברים


פרויקט חממה חברתית
 
חממה חברתית - החממה להצלחה!

פרויקט חממה חברתית מיועד לנוער המוגדרים בסיכון ומועדים לנשירה ממסגרות החינוך השונות בעיר, בעקבות מצב חברתי לקוי המוביל לבעיות לימודיות והתנהגותיות. התוכנית מציעה מסגרת חברתית מעשירה תומכת  לכ-100 תלמידים, בנים ובנות מכיתות ח'-י"ב.  
 
 
מטרות

  • יצירת מסגרת חברתית תומכת ומעצימה
  • יצירת מסגרת הנותנת מענה לשעות הפנאי, הכוללת טיולים, מגוון הרצאות וסדנאות בתחומים שונים: הכנה לצבא, העשרה ופנאי ערכי.
  • חשיפת הנערים לפעילויות התנדבותיות ותרומה לקהילה.
  • בניית אופני חשיבה והתנהגות ברוח האחריות והמעורבות החברתית.
  • שיפור ביטחונם העצמי של התלמידים ותחושת המסוגלות.
 
במסגרת הפעילות מפעילים סטודנטים ומדריכים מספר פרויקטים בבתי הספר התיכוניים, בשעות הלימודים ובשעות הערב הכוללים פעילויות לימודיות וחברתיות שונות. רציונאל הפעילות נובע מההבנה כי במהלך הזמן מוסדות החינוך השונים השקיעו רבות בתגבור לימודי לנערים והערות אלו אך התגבור לא תמיד ענה על מצוקת הנער/ה - פעמים רבות לא נראה שיפור מהותי מפני שהנער שקוע בבעיותיו ומצבו הנפשי לא פנוי ללימודים. בתוכנית זו מושם דגש מיוחד על שיפור מצבו הנפשי של הנער, ומתוך כך יצירת מהלך חיובי ש'הופך את הקערה על פיה', ויוצר חברה טובה ותורמת בשכונות השונות בעכו.


 
 
 
 
 
 


 
Bookmark and Share
 
גרעין אומץ עכו, בן שושן 52 טל' 04-9550127 פקס 04-9810420 מייל omezoffice@gmail.com